USG przezciemiączkowe Warszawa

USG przezciemiączkowe u dzieci jest bezinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, które może dostarczyć informacji diagnostycznych dotyczących mózgu, naczyń krwionośnych, oczu, tkanek miękkich i innych struktur wewnętrznych w obrębie głowy. Dzięki zastosowaniu techniki ultrasonograficznej możliwe jest zobrazowanie struktur anatomicznych znajdujących się w głowie i okolicy przezciemiączki u dzieci.

USG głowy niemowlaka – na czym polega?

USG przezciemiączkowe w Warszawie wykonywane w specjalistycznej poradni dziecięcej Kindermedica jest badaniem bezbolesnym. Czynność polega na bezinwazyjnym i delikatnym przesuwaniu po główce noworodka głowicy aparatu ultrasonograficznego. Głowica posmarowana jest żelem, który ma za zadanie ułatwić przepływ fal. Po zakończonym badaniu USG głowy noworodka rodzice otrzymają od specjalisty wynik w postaci szczegółowego opisu i zdjęcia.

Taki rodzaj badania jest wykonywany u dzieci, których ciemiączko nie zdążyło jeszcze skostnieć. USG przezciemiączkowe jest często preferowane u dzieci ze względu na swoją bezpieczność, nieinwazyjność i brak konieczności stosowania promieniowania jonizującego. Jest to również stosunkowo szybkie badanie, które można przeprowadzić w warunkach ambulatoryjnych. Interpretację obrazów wykonanych podczas USG przezciemiączkowego u dzieci wykonuje specjalista radiolog lub lekarz specjalizujący się w pediatrycznej ultrasonografii.

 

USG ciemiączka – co wykrywa?

USG ciemiączka, zwane również ultrasonografią ciemiączka, jest badaniem obrazowym wykorzystującym technikę ultradźwiękową do wizualizacji ciemiączka u niemowląt. Ciemiączko to elastyczne obszary w czaszce niemowląt, które pozwalają na dostosowanie się czaszki do szybkiego wzrostu mózgu w okresie niemowlęcym. W trakcie badania lekarz sprawdza struktury mózgu, szerokość komór oraz symetrię.

Głównym celem USG ciemiączka jest ocena struktury i ewentualnych zaburzeń w obrębie ciemiączka. Oto kilka nieprawidłowości, które mogą być wykrywane podczas badania:

 • Wodogłowie (hydrocefalia) – USG ciemiączka może pomóc w identyfikacji nadmiernego gromadzenia płynu mózgowo-rdzeniowego wewnątrz mózgu, co może wskazywać na wodogłowie.
 • Krwiaki i urazy – badanie to może wykrywać obecność krwiaków lub innych urazów wewnątrzczaszkowych u niemowląt, które mogą być spowodowane np. porodem.
 • Infekcje – USG ciemiączka może pomóc w diagnozowaniu infekcji mózgu, takich jak zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie opon) u niemowląt.
 • Wrodzone wady mózgu – badanie może wykryć wrodzone wady mózgu, takie jak rozszczep mózgu, wodogłowie wrodzone, guzy mózgu, torbiele lub inne nieprawidłowości strukturalne.
 • Ocena wzrostu i rozwoju mózgu – USG ciemiączka może pomóc w monitorowaniu wzrostu i rozwoju mózgu u niemowląt, zwłaszcza wcześniaków, które mogą być narażone na opóźnienia rozwojowe.

Dodatkowo badanie USG pomaga zdiagnozować wady rozwojowe i niedotlenienia, a także ocenić cały ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy).

 

USG przezciemiączkowe – przygotowanie do badania

USG przezciemiączkowe w Warszawie w Kindermedice nie wymaga uprzedniego przygotowania dziecka do badania. Najważniejsze jest, aby przygotować dziecko na samą wizytę. Można to zrobić poprzez uspokojenie dziecka i zapewnienie mu komfortu przed rozpoczęciem procedury. Pomocne może być również posiadanie ulubionej zabawki lub smoczka, aby uspokoić malucha.

Warto przygotować dla lekarza dokumentację medyczną dziecka wraz z wynikami poprzednio wykonanych badań oraz ewentualną informację o pobycie w szpitalu.

USG głowy noworodka – kiedy wykonać badanie?

Czas wykonania badania USG głowy noworodka może być zależny od konkretnych okoliczności i potrzeb medycznych. Często badanie to może być przeprowadzane w pierwszych dniach lub tygodniach życia noworodka, szczególnie jeśli istnieją konkretne objawy, czynniki ryzyka lub nieprawidłowości stwierdzone podczas badania fizykalnego. Decyzję o wykonaniu badania powinien podjąć lekarz prowadzący lub specjalista medycyny dziecięcej, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pacjenta.

Przyczynami z powodów, których warto wykonać USG głowy noworodka, są:

 • za wysoki przyrost obwodu głowy noworodka po porodzie,
 • nieprawidłowy rozwój niemowlaka i zauważenie objawów wskazujących na wady układu nerwowego dziecka,
 • ewentualne urazy głowy u noworodków i niemowlaków,
 • niedotlenienie dziecka w czasie ciąży, porodu bądź okresu noworodkowego.

Do jakiego wieku robi się USG przezciemiączkowe?

Badanie USG przezciemiączkowe jest przeprowadzane głównie u niemowląt, zwłaszcza w okresie noworodkowym. Ciemiączko to elastyczne obszary w czaszce niemowląt, które stopniowo zamykają się wraz z rozwojem dziecka.

 • noworodki – badanie USG przezciemiączkowe jest rutynowo wykonywane u noworodków w pierwszych dniach lub tygodniach życia. Jest to szczególnie ważne w przypadku wcześniaków, niemowląt z nieprawidłowym przebiegiem porodu, objawów neurologicznych, wrodzonych wad mózgu lub innych czynników ryzyka.
 • niemowlęta do 12-18 miesięcy – USG przezciemiączkowe może być wykonywane u niemowląt w ciągu pierwszego roku życia, szczególnie w przypadkach podejrzenia lub monitorowania wodogłowia, krwiaków, infekcji mózgu, wrodzonych wad mózgu lub innych patologii.

Wiek, w którym przeprowadza się USG przezciemiączkowe, może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej. Decyzję o przeprowadzeniu badania i jego harmonogramie podejmuje lekarz prowadzący, uwzględniając objawy, wyniki innych badań, potrzeby medyczne i czynniki ryzyka.

 

Przeciwskazania do badania USG ciemiączka

Badanie USG przezciemiączkowe jest bezpieczne i nieinwazyjne, jednak istnieją pewne przeciwwskazania, które mogą wpływać na przeprowadzenie tego badania. Oto kilka potencjalnych przeszkód:

 • Zamknięte ciemiączko – jeśli ciemiączko u niemowlęcia jest już zamknięte, czyli nie jest elastyczne i nie można go wyczuć dotykiem, USG ciemiączka może nie być możliwe do przeprowadzenia. Zamknięte ciemiączko utrudnia dostęp do obszaru, który ma być obrazowany.
 • Infekcja lub uszkodzenie skóry – jeśli w okolicy ciemiączka występuje infekcja, otwarta rana lub uszkodzenie skóry, może to być przeciwwskazaniem do badania USG ciemiączka. Konieczne jest zaleczenie infekcji lub zagojenie rany przed przystąpieniem do badania.
 • Konieczność natychmiastowej interwencji medycznej – jeśli stan kliniczny pacjenta wymaga natychmiastowej interwencji medycznej, USG ciemiączka może zostać opóźnione lub odłożone na późniejszy czas. W takich przypadkach konieczne jest podjęcie pilnych działań leczniczych.
 • Częste powtarzanie badania – zbyt częste powtarzanie badania USG ciemiączka może zwiększać ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych, takich jak podrażnienie skóry lub nadmierna ekspozycja na fale ultradźwiękowe. Lekarz prowadzący może ograniczyć częstotliwość wykonywania badania, jeśli uważa to za konieczne.

 

Należy jednak pamiętać, że przeciwwskazania do badania USG ciemiączka są oceniane indywidualnie dla każdego malucha przez lekarza prowadzącego. Decyzja o przeprowadzeniu badania będzie zależała od oceny korzyści i ryzyka dla danego pacjenta oraz innych czynników klinicznych. Jeśli masz jakiekolwiek obawy lub pytania dotyczące przeciwwskazań do badania USG ciemiączka, zawsze warto skonsultować je z lekarzem.

 

USG przezciemiączkowe Warszawa - cena

Cena badania USG przezciemiączkowego w Warszawie wykonywanego w specjalistycznej poradni Kindermedica wynosi 220 zł. Dowiedz się więcej na temat USG dla dzieci Warszawa.

 

Jaki lekarz wykonuje badanie USG przezciemiączkowe?

Specjalistami, którzy wykonują w Kindermedice badanie USG przezciemiączkowe, są:

Radiolog Sylwia Rączkowska
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Radiolog Urszula Zienkiewicz
Kierownik zakładu diagnostyki obrazowej w szpitalu pediatrycznym im. Jana Bogdanowicza.
Radiolog Dominik Nguyen
Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, European Society of Radiology oraz European Society of Pediatric Radiology.

Umów badanie w naszym systemie rezerwacji:

crosschevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram