Diagnoza autyzmu Warszawa

Diagnoza spektrum autyzmu (ASD) wiąże się z rozpoznaniem zaburzeń neurologicznych, które wpływają na zdolności komunikacyjne i interakcje społeczne oraz powodują ograniczone, powtarzające się wzorce zachowań i zainteresowań. Diagnoza autyzmu u dzieci Warszawa jest przeprowadzana w specjalistycznej przychodni Kindermedica. Poniżej omówimy proces diagnostyczny i najważniejsze informacje dotyczące autyzmu u dzieci.

 

Proces diagnozy autyzmu u dzieci przeprowadzanej w Poradni Kindermedica

 

Diagnoza autyzmu u dzieci

Diagnoza autyzmu u dzieci Warszawa jest procesem złożonym i wieloetapowym, który ma na celu zrozumienie unikalnych wzorców rozwoju i zachowania dziecka. Aby rozpoznać spektrum autyzmu potrzeba zazwyczaj 5 spotkań. Istotne w tym procesie jest holistyczne podejście (psychologa i psychiatry), uwzględniające różnorodne aspekty funkcjonowania dziecka.

Oto kluczowe elementy diagnozy autyzmu u dzieci:
(Każdy z procesów diagnozy mogą Państwo opłacić osobno. Nie wymagamy płatności za całą procedurę diagnostyczną przed pierwszą wizytą.)

1. Wywiad diagnostyczny z opiekunem/ami – WIZYTA BEZ DZIECKA

Podczas diagnozy autyzmu u dzieci diagnosta-psycholog zbiera informacje na temat funkcjonowania i rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym oraz szkolnym/przedszkolnym. Ważne, żeby na wizytę opiekunowie zabrali ze sobą całą dokumentację medyczną i psychologiczną dziecka. Jeżeli dziecko posiada już opinie o funkcjonowaniu w placówce np. żłobku, przedszkolu, szkole - prosimy o zabranie ich ze sobą. Podczas spotkania psycholog wytłumaczy całą procedurę diagnostyczną i odpowie na wszystkie pytania. Podczas tego spotkania opiekunowie otrzymują zazwyczaj do wypełnienia kwestionariusz psychologiczny służący do pomiaru zachowań związanych ze spektrum autyzmu (ASD).

Czas trwania: 60 minut
Cena wizyty: 230 zł

2. Obserwacja psychologiczna diagnosty dziecięcego – WIZYTA Z DZIECKIEM

Podczas drugiej wizyty psycholog-diagnosta w formie zabawy (malowanie, układania klocków) nawiązuje kontakt z dzieckiem. Wizyta i diagnostyka autyzmu mają na celu lepsze poznanie dziecka i obserwacje jego komunikacji, zachowań oraz sposobu zabawy.

Czas trwania: 60 minut
Cena wizyty: 230 zł

3. Diagnoza psychologiczna – WIZYTA Z DZIECKIEM

Podczas trzeciego spotkania psycholog-diagnosta dzieci i młodzieży przeprowadza badania diagnostyczne za pomocą testu ADOS-2, ocenia i interpretuje wyniki badania ADOS 2. W naszej poradni badanie ADOS-2 prowadzone jest przez mgr Katarzynę Czuprynę-Chudek, posiadającą wieloletnie doświadczenie w diagnozie dzieci i młodzieży, w kierunku spectrum autyzmu, diagnozie zespołu Aspergeradiagnozie ADHD, funkcji intelektualnych oraz opóźnień w rozwoju.

Czas trwania: 120 minut
Cena wizyty: 600 zł

4. Obserwacja psychiatry dziecięcego - WIZYTA Z DZIECKIEM

Wizyta przeznaczona jest dla rodziców i dzieci. Na początku psychiatra dziecięcy rozmawia z rodzicami i zbiera wywiad, następnie podczas wspólnej zabawy i rozmowy przeprowadza badanie dziecka. Wizyta nie jest stresująca dla pacjenta, ponieważ polega na wspólnej zabawie ze specjalistą (malowaniu, rysowaniu, układaniu zabawek).

Czas trwania: 60 minut
Cena wizyty: 480 zł

5. Omówienie diagnozy - WIZYTA BEZ DZIECKA

Konsultacja przeznaczona jest dla rodziców bez obecności dziecka. Podczas spotkania psycholog-diagnosta omawia całą procedurę diagnostyczną oraz wnioski. Psycholog dziecięcy zazwyczaj przekazuje rodzicom plan postępowania i wskazówki terapeutyczne. Specjalista odpowiada również na wszelkie pytania opiekunów.

Podczas spotkania przekazywana jest pełna opinia wraz z zaświadczeniem od lekarza psychiatry.

W Poradni Kindermedica opinia psychologiczno-psychiatryczna przygotowywana jest zespołowo – psycholog-diagnosta wspólnie ze specjalistą psychiatrą dziecięcym ustalają diagnozę oraz plan terapii dziecka, który jest szczegółowo omawiany podczas ostatniego spotkania.

Czas trwania: 60 minut
Cena wizyty: 430 zł

 

Co to autyzm? Czy autyzm jest chorobą?

Autyzm, znany również jako zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD), nie jest chorobą, lecz zaburzeniem rozwojowym dziecka. Wielu specjalistów używa określenia „leczenia autyzmu”, jednak nie jest ono do końca właściwe, ponieważ autyzmu nie można leczyć – dziecko można poddać terapii np. behawioralnej.

Cechy z grupy autyzmu to między innymi trudności w komunikacji, powtarzalne wzorce mówienia, zaburzenia zachowania społecznego, stereotypowe i ograniczone zachowania, sztywność w zakresie emocji. Autyzm rozumiany jest jako spektrum. Oznacza to, że każde dziecko przejawia różne zachowania i ich nasilenie. Niektóre dzieci z diagnozą autyzmu nie porozumiewają się werbalnie, inne zaś rozwinęły mowę w stopniu komunikatywnym.

Jak zdiagnozować autyzm?

Diagnozę autyzmu można zdiagnozować w specjalistycznej przychodni dziecięcej Kindermedica. Proces obejmuje 5 wizyt w placówce i przebiega pod opieką psychologa i psychiatry, którzy dokonują rozpoznania spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży.

Kto diagnozuje autyzm?

Diagnoza autyzmu u dzieci Warszawa powinna być przeprowadzona w dokładny sposób przez wykwalifikowany zespół specjalistów tj. psycholog-diagnosta dziecięcy, psychiatra dziecięcy oraz w niektórych przypadkach neurologopeda dziecięcy. Ważny jest również czas. Im szybciej postawi się dziecku diagnozę, tym szybciej zostanie ono objęte pomocą terapeutyczną. Profesjonalne wsparcie ułatwi młodemu człowiekowi prawidłowe funkcjonowanie na poziomie emocjonalno-społeczno-komunikacyjnym.

Test na autyzm u dzieci

Diagnoza autyzmu u dzieci i młodzieży przeprowadzana jest przez wykwalifikowany zespół specjalistów z wykorzystaniem rzetelnych testów psychologicznych, dopasowanych do wieku dziecka.  Spektrum Autyzmu można  rozpoznać między innymi  dzięki narzędziu ADOS, czyli zestawowi standardowych testów behawioralnych wykorzystywanych do oceny komunikacji, interakcji społecznych i zabawy. Test jest przeprowadzany przez wyszkolonego specjalistę i może być stosowany u osób w różnym wieku, od małych dzieci po dorosłych.

Istotna jest również obserwacja kliniczna, która zwraca uwagę na zachowania dziecka w różnych sytuacjach, zarówno w środowisku naturalnym (np. w domu czy w szkole), jak i w ustawieniach klinicznych, jest kluczowym elementem procesu diagnozowania.

Oprócz standardowych testów możliwe jest również zastosowanie tak zwanej pogłębionej diagnostyki psychologicznej, która mierzy nasilenie autyzmu lub oceny opóźnień rozwoju dziecka.

Pamiętajmy, że żaden z tych testów sam w sobie nie jest wystarczający do postawienia diagnozy ASD. Zazwyczaj wymagane jest połączenie wyników testów, obserwacji klinicznych i dokładnej historii rozwojowej, by zdiagnozować autyzm u dziecka. Diagnoza powinna być dokonana przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak psycholog dziecięcy, pediatra, neurolog dziecięcy lub psychiatra dziecięcy.

Diagnoza autyzmu Warszawa prywatnie

Prywatna diagnoza autyzmu w Warszawie przeprowadzana jest w poradni dziecięcej Kindermedica i obejmuje ona ocenę zachowań i umiejętności, które mogą wskazywać na zaburzenia spektrum autyzmu (ASD).

Przyjrzyjmy się również diagnozie Zespołu Aspergera, którą można przeprowadzić wspólnie z diagnozą autyzmu u dzieci.

Diagnoza autyzmu NFZ - ile się czeka?

Na diagnozę autyzmu na NFZ czeka się zazwyczaj do2 lat. W specjalistycznej przychodni dziecięcej Kindermedica mogą Państwo umówić wizytę już teraz i poczekać na nią maksymalnie do 1 tygodnia.

 

FAQ:

Co daje diagnoza autyzmu?

Diagnoza autyzmu może mieć znaczący wpływ zarówno na osobę z diagnozą, jak i na jej rodzinę. Jedną z głównych korzyści diagnozy autyzmu jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia dziecka w spektrum.

Jak wygląda diagnoza autyzmu?

Diagnoza autyzmu u dzieci Warszawa składa się z kilku spotkań (zazwyczaj 5) obejmujących wywiad z rodzicami, analizę dokumentacji medycznej, a także obserwację kliniczną dziecka i testy dostosowane do wieku. Chociaż testy diagnostyczne wyglądają jak zabawa, są one kluczowe dla sprawdzenia zachowań i umiejętności dziecka.

Czy neurolog może stwierdzić autyzm?

Tak, neurolog może stwierdzić autyzm, jednak kluczowe jest, aby diagnoza autyzmu u dzieci Warszawa była podparta również kontrolą psychologa i psychiatry dziecięcego. Neurolog, będący specjalistą od układu nerwowego, może badać i identyfikować różne aspekty neurologiczne, które mogą być związane z ASD, w tym opóźnienia rozwojowe lub inne zaburzenia neurologiczne.

Jak wyglądają badania na autyzm?

Na badanie autyzmu składa się wywiad z rodzicami, a także obserwacja dziecka podczas zabawy i rozmowy. Konieczny jest do tego interdyscyplinarny zespół specjalistów, czyli specjaliści z różnych dziedzin tacy jak psycholog, psychiatra, a nawet neurolog dziecięcy.

Jak rozpoznać autyzm u niemowląt?

Rozpoznawanie autyzmu u niemowląt może być wyzwaniem, ponieważ wiele wczesnych objawów może być subtelnych lub pokrywać się z normalnymi wariantami rozwoju. Mimo to istnieją pewne wczesne oznaki, na które specjaliści i rodzice mogą zwracać uwagę np. brak kontaktu wzrokowego, brak gaworzenia lub reakcji na mowę, zachowania repetytywne, ograniczenia zainteresowania, a nawet nadwrażliwość lub niedostateczna reakcja na bodźce sensoryczne.

Czy asperger to autyzm?

Do niedawna oba zaburzenia były interpretowane osobo, jednak mają ze sobą wiele wspólnego. Autyzm oraz Zespół Aspergera to zaburzenia neurologiczne, które wpływają na komunikację, zachowanie oraz interakcje społeczne u dzieci – dlatego można je zbadać podczas jednej diagnozy.

Czy autyzm to niepełnosprawność?

Autyzm nie jest równoznaczny z niepełnosprawnością intelektualną, jednak osoby z autyzmem mogą mieć trudności z komunikacją, interakcjami społecznymi lub podejmowaniem działań.

Czy autyzm i Aspergera można zdiagnozować wspólnie?

Tak, w przychodni Kindermedica Autyzm i Zespół Aspergera można zbadać podczas jednej diagnozy.

 

Na wszelkie pytania dotyczące diagnoz z chęcią odpowiemy Państwu pod numerem telefonu 507 022 003.

Cena pełnej diagnozy wraz wydaniem opinii to 1670 - 2170 zł.

Zespół diagnostyczny w poradni Kindermedica tworzą wykwalifikowani specjalisci

mgr Katarzyna Czubryna-Chudek
psycholog diagnosta dzieci i młodzieży

Umów wizytę

crosschevron-right