Diagnoza zespołu Aspergera Warszawa

Diagnozowanie zespołu Aspergera u dzieci, który jest jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), wymaga kompleksowej oceny prowadzonej przez specjalistów. W Warszawie możliwe jest przeprowadzenie diagnozy Aspergera połączonej z diagnozą Autyzmu w specjalistycznej przychodni Kindermedica. Nie wiedzą Państwo, od czego zacząć oraz jak wygląda proces diagnostyczny? Poniżej, znajdą Państwo najpotrzebniejsze informacje dotyczące diagnozy Aspergera u dzieci.

Diagnoza Aspergera u dzieci

Zauważyli Państwo, że Wasze dziecko zachowuje się w sposób nietypowy a może dostali Państwo informację z placówki oświatowej bądź od lekarza, że należy wykonać diagnozę w kierunku Zespołu Aspergera? Jeżeli są Państwo w takiej sytuacji, zachęcamy do zapoznania się z ofertą specjalistycznej poradni Kindermedica. W naszej poradni oferujemy diagnozę w kierunku Autyzmu oraz Zespołu Aspergera u dzieci i młodzieży, prowadzoną przez wykwalifikowany zespół specjalistów i z wykorzystaniem rzetelnych testów psychologicznych, dopasowanych do wieku dziecka.

Poniżej przedstawiamy procedurę diagnostyczną w poradni Kindermedica:

1. Wywiad diagnostyczny z rodzicem/ami – WIZYTA PRZEBIEGA BEZ DZIECKA

Podczas pierwszej wizyty diagnozy Aspergera u dzieci psycholog zbiera informacje na temat odnajdowania się i rozwoju dziecka w domu oraz szkole. Kluczowe jest, aby opiekunowie na spotkanie zabrali ze sobą całą dokumentację medyczną i psychologiczną dziecka (dotyczy to również opinii o funkcjonowaniu w żłobku, przedszkolu lub szkole). Spotkanie polega na wyjaśnieniu przez psychologa całej procedury diagnostycznej i odpowiedzeniu na wszelkie pytania. W czasie tego spotkania rodzice otrzymają również do wypełnienia kwestionariusz psychologiczny służący do pomiaru zachowań związanych ze spektrum autyzmu (ASD).

Czas trwania: 60 minut

2. Obserwacja psychologiczna diagnosty dziecięcego – WIZYTA Z UDZIAŁEM DZIECKA

W czasie drugiej wizyty diagnozy Aspergera psycholog dziecięcy-diagnosta w formie zabawy (malowania i układania klocków) nawiąże kontakt z dzieckiem. Głównym celem spotkania jest lepsze poznanie dziecka i obserwacja jego komunikacji, zachowań oraz sposobu, w jakim się bawi.

Czas trwania: 60 minut

3. Diagnoza psychologiczna – WIZYTA Z UDZIAŁEM DZIECKA

Podczas trzeciego spotkania psycholog-diagnosta specjalizujący się w diagnozie Autyzmu i Zespołu Aspergera przeprowadza badania diagnostyczne za pomocą narzędzi np. skali inteligencji Stanford-Binet 5.

Czas trwania: 60 minut

4. Obserwacja psychiatry dziecięcego - WIZYTA Z UDZIAŁEM DZIECKA

Czwarta wizyta przebiega zarówno w obecności dziecka, jak i rodzica. Psychiatra dziecięcy zaczyna od rozmowy z rodzicami lub opiekunami i zbiera istotne informacje, a następnie podczas wspólnej zabawy oraz rozmowy przeprowadza dokładne badanie dziecka. Wizyta nie jest stresująca dla pacjenta, ponieważ polega na wspólnej zabawie ze specjalistą (malowaniu, rysowaniu, układaniu zabawek).

Czas trwania: 60 minut

5. Końcowe omówienie diagnozy - WIZYTA PRZEBIEGA BEZ DZIECKA

Wizyta przeznaczona jest dla rodziców lub opiekunów dziecka. Podczas konsultacji psycholog wyjaśnia przeprowadzoną procedurę diagnostyczną oraz wnioski, jakie z niej wynikają. Psycholog-diagnosta przekazuje rodzicom plan postępowania i wskazówki terapeutyczne dostosowane dla dziecka. Nasz specjalista odpowiada również na wszystkie pytania rodziców.

Podczas spotkania przekazywana jest pełna opinia wraz z zaświadczeniem od lekarza psychiatry.

W Poradni Kindermedica opinia psychologiczno-psychiatryczna przygotowywana jest zespołowo – psycholog-diagnosta wspólnie ze specjalistą psychiatrą dziecięcym ustalają diagnozę oraz plan leczenia dziecka z Zespołem Aspergera, który przekazywany jest opiekunom na ostatniej wizycie.

Czas trwania: 60 minut

 

Co to jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera jest zaburzeniem neurologicznym z grupy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), charakteryzującym się trudnościami w interakcjach społecznych, ograniczonymi, stereotypowymi wzorcami zachowań i interesów, przy jednoczesnym zachowaniu normalnej lub powyżej przeciętnej inteligencji. Został po raz pierwszy opisany przez austriackiego pediatrę Hansa Aspergera w 1944 roku.

Natomiast typowe cechy Zespołu Aspergera to między innymi nieprawidłowość w interakcjach społecznych, sztywność emocji, zaangażowanie w powtarzalne zachowania oraz nietypowe zainteresowania.

Choroba Aspergera objawy

Zespół Aspergera, który jest uważany za zaburzenie ze spektrum autyzmu, charakteryzuje się szeregiem specyficznych objawów. Ważne jest zaznaczenie, że objawy mogą się różnić w zależności od jednostki, jednak bardzo często obejmują:

 • trudności w interakcjach społecznych – osoby z zespołem Aspergera często mają problem z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych. Mogą wydawać się nieświadome czy niewrażliwe na potrzeby i uczucia innych, mają trudności w odczytywaniu mowy ciała, tonu głosu i innych sygnałów niewerbalnych.
 • ograniczone i powtarzalne wzorce zachowań – charakterystyczne są intensywne zainteresowania jednym tematem lub działalnością, często wykazywane z ogromną szczegółowością i skupieniem. Mogą to być nietypowe zainteresowania lub obsesyjne skupienie na szczegółach.
 • problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną – mimo że umiejętności językowe są zazwyczaj rozwinięte, osoby z Zespołem Aspergera mogą mówić w sposób formalny, monotoniczny lub pedantyczny. Mają trudności z używaniem języka w kontekście społecznym, mogą nie rozumieć żartów, sarkazmu czy metafor.
 • niezwykła wrażliwość sensoryczna – nadwrażliwość na bodźce sensoryczne, takie jak światło, dźwięki, dotyk, smaki i zapachy, jest powszechna. Może to prowadzić do dyskomfortu, unikania pewnych sytuacji lub nadmiernych reakcji na pozornie normalne bodźce.
 • rutynowość – preferowanie stałej rutyny i trudności w dostosowaniu się do zmian. Zmiany w codziennym harmonogramie mogą być źródłem znacznego stresu dla osób z Zespołem Aspergera.
 • trudności w zrozumieniu i wyrażaniu emocji – osoby z tym zaburzeniem mogą mieć problem z rozpoznawaniem własnych emocji i uczuć innych, a także z adekwatnym wyrażaniem emocji.
 • niezdarność motoryczna – w niektórych przypadkach, mogą wystąpić problemy z koordynacją motoryczną i zdolnościami motorycznymi.

Objawy Zespołu Aspergera mogą różnić się znacznie między osobami, diagnoza i ocena wymagają indywidualnego podejścia. Ważne jest, aby pamiętać, że każde dziecko lub nastolatek z Zespołem Aspergera jest unikalny, a ich doświadczenia i potrzeby mogą się znacznie różnić.

Asperger u dzieci objawy

Objawy Zespołu Aspergera u dzieci mogą być różnorodne i różnić się w zależności od jednostki i jej wieku. Do najczęstszych objawów zaliczamy – trudności w interpretacjach społecznych, powtarzalne wzorce, problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną, wrażliwość sensoryczna, ograniczone zachowanie, potrzeba rutyny, trudności w wyrażaniu emocji, niezdolność motoryczna, a nawet dosłowne rozumienie języka.

Asperger objawy u nastolatków

Objawy zespołu Aspergera u nastolatków często są podobne do tych obserwowanych u młodszych dzieci, ale mogą również ewoluować lub przyjmować inne formy w miarę dojrzewania. Oto niektóre z typowych objawów zespołu Aspergera, które mogą występować u nastolatków – trudności w interpretacjach społecznych, ograniczone lub obsesyjne zainteresowania, problemy z komunikacją, nadwrażliwość sensoryczna, potrzeba nadmiernej rutyny w życiu codziennym, zbyt dosłowne rozumienie języka, trudności w wyrażaniu emocji i ich rozumienia, niezdolność motoryczna, samodzielność i dążenie do niezależności, a także problemy ze zdrowiem psychicznym.

Asperger diagnoza Warszawa

Diagnozę Aspergera u dzieci i młodzieży możecie Państwo wykonać w specjalistycznej przychodni Kindermedica w Warszawie, przy ulicy Augustyna Kordyckiego 49. Umów się na diagnozę Aspergera u dzieci w naszej placówce.

Gdzie diagnoza zespołu Aspergera prywatnie?

Diagnoza zespołu Aspergera prywatnie możliwa jest w specjalistycznej przychodni dziecięcej Kindermedica w Warszawie. Podczas diagnozy przeprowadzana jest szczegółowa obserwacja kliniczna dziecka, wykonanie zestawu testów behawioralnych, a w razie potrzeby pogłębionej diagnostyki psychologicznej. Proces obejmuje 5 wizyt w placówce i przebiega pod opieką psychologa i psychiatry, którzy dokonują rozpoznania Aspergera u dzieci i młodzieży. W niektórych przypadkach przeprowadzana jest również konsultacja z neurologiem dziecięcym lub neurologopedą dziecięcym.

Autyzm a zespół Aspergera

Autyzm i zespół Aspergera są często mylone lub łączone ze sobą, co wynika z ich podobieństw, ale również z ewolucji w rozumieniu i klasyfikacji tych zaburzeń.

PODOBIEŃSTWA:

 • spektrum autyzmu – zarówno autyzm, jak i zespół Aspergera należą do zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Oznacza to, że oba charakteryzują się podobnymi trudnościami w interakcjach społecznych, komunikacji i ograniczonych, powtarzających się wzorcach zachowań i zainteresowań.
 • różnorodność objawów – w obu przypadkach objawy mogą się znacznie różnić między osobami, co oznacza, że dwie osoby z ASD mogą wykazywać bardzo różne wzorce zachowań i umiejętności.
 • wczesne rozpoznanie – zarówno Autyzm, jak i Zespół Aspergera są zwykle diagnozowane we wczesnym dzieciństwie, choć w przypadku zespołu Aspergera diagnoza często następuje później ze względu na mniej oczywiste trudności w rozwoju mowy i umiejętności poznawczych.

RÓŻNICE:

 • rozwój mowy i języka – w autyzmie obserwuje się często opóźnienia w rozwoju mowy lub istotne trudności językowe. Natomiast osoby z zespołem Aspergera zwykle nie mają opóźnień w rozwoju mowy i często posiadają przeciętny lub nawet powyżej przeciętnej poziom słownictwa.
 • umiejętności poznawcze – w autyzmie częściej występują opóźnienia w rozwoju umiejętności poznawczych, w tym w zakresie inteligencji. W przypadku zespołu Aspergera inteligencja zwykle mieści się w normie lub jest wyższa.
 • zachowania powtarzalne – chociaż obie grupy mogą wykazywać powtarzające się zachowania, w autyzmie częściej występują bardziej zauważalne zachowania stereotypowe.
 • zaburzenie motoryczne – jest bardziej charakterystyczna dla zespołu Aspergera niż dla innych form autyzmu.

FAQ:

Co daje diagnoza Aspergera?

Diagnoza Aspergera zapewnia wsparcie dla dzieci z zaburzeniami i ujawnia trudności w rozumieniu wielu sytuacji i reguł społecznych.

Co dalej z diagnozą zespół Aspergera?

Po diagnozie Zespołu Aspergera specjaliści przygotują plan terapii behawioralnej dziecka. Ponadto możliwe jest staranie się np. o objęcie dziecka lub nastolatka programem wczesnego wspomagania rozwoju, indywidualnym nauczaniem szkolnym, a nawet zdobyciem orzeczenia o niepełnosprawności.

Czy Asperger to Autyzm?

Asperger niezupełnie oznacza Autyzm, jednak Zespół Aspergera jest zaliczany do zaburzeń ze spektrum Autyzmu. Czasem traktowany jest nawet jako łagodna forma autyzmu. W istocie oba zaburzenia się różnią.

Gdzie diagnoza nastolatka z zespołem Aspergera?

Diagnozy nastolatka z Zespołem Aspergera przeprowadzana jest w specjalistycznej przychodni Kindermedica w Warszawie.

 

Na wszelkie pytania dotyczące diagnoz z chęcią odpowiemy Państwu pod numerem telefonu 507 022 003.

Cena pełnej diagnozy wraz wydaniem opinii to 1670 zł.

Zespół diagnostyczny w poradni Kindermedica tworzą wykwalifikowani specjalisci

mgr Katarzyna Czubryna-Chudek
psycholog diagnosta dzieci i młodzieży

Umów wizytę

crosschevron-right