Neurolog Dziecięcy Warszawa

Kim jest neurolog dziecięcy?

Neurolog dziecięcy to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem oraz opieką nad dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, czyli takimi które dotyczą układu nerwowego. Neurolog dziecięcy bada i monitoruje rozwój neurologiczny dziecka w celu wczesnego wykrywania ewentualnych opóźnień lub problemów rozwojowych u pacjentów w  przedziale wiekowym od niemowlęctwa do 18-stego roku życia. Dodatkowo, udziela porad i informacji rodzicom/opiekunom prawnym dotyczących opieki nad dzieckiem z zaburzeniami neurologicznymi, w tym dotyczących leczenia i terapii. Warto podkreślić, że neurolog dziecięcy jest jednocześnie lekarzem pediatrą, więc podczas diagnozowania patrzy całościowo na młodego pacjenta.

Czym zajmuje się neurolog dziecięcy?

W poradni Kindermedica specjalista neurolog dziecięcy diagnozuje i leczy zaburzenia neurologiczne u dzieci.

Wizyta u neurologa dziecięcego jest zalecana w przypadku wystąpienia u dziecka:

 • padaczki,
 • tików,
 • zaburzeń mowy,
 • mózgowego porażenia dziecięcego,
 • zaburzeń snu,
 • polineuropatii (uszkodzenie wielu nerwów czuciowych i ruchowych),
 • miastenii (uszkodzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego),
 • zaburzeń napięcia mięśniowego,
 • bóli głowy,
 • migreny,
 • trudności w zachowaniu (zaburzenie opozycyjno-buntownicze, ADHD),
 • całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera),
 • chorób zwyrodnieniowych.

Wczesna diagnoza i leczenie mogą pomóc w poprawie jakości życia dziecka i zminimalizowaniu skutków zaburzeń neurologicznych. Dlatego też, jeżeli zauważasz u swojego dziecka niepokojące objawy neurologiczne, należy udać się na wizytę do lekarza neurologa dziecięcego, który przeprowadzi kompleksową diagnostykę, a w razie konieczności dobierze odpowiednie metody leczenia. Warto dodać, że neurolog dziecięcy ściśle współpracuje z psychologami, psychiatrami, logopedami, neurologopedami, fizjoterapeutami, aby zapewnić dziecku kompleksową opiekę zdrowotną.

Jakie objawy neurologiczne u dziecka są niepokojące?

Zapisanie dziecka do neurologa dziecięcego powinno nastąpić w przypadku wystąpienia:

 • napadów padaczkowych,
 • problemów z koordynacją, utrzymywaniem równowagi, poruszaniem się,
 • problemów związanych z mową - mowa niewyraźna, brak utrzymywania logiki w rozmowie, opóźnienie mowy,
 • bólów głowy, migren,
 • utraty przytomności, omdleń,
 • tików,
 • problemów ze snem - bezsenność, nadmierna senność, budzenia nocne,
 • utarty pamięci, zaników pamięci,
 • drżenia kończyn,
 • problemów ze słuchem,
 • trudności z koncentracją,
 • nadmiernej aktywności,
 • problemy z uczeniem się.

Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia neurologicznego Twojego dziecka, zawsze warto skonsultować się z lekarzem pediatrą bądź zasugerować wizytę w poradni neurologicznej w celu dalszej oceny i opieki specjalistycznej.

Jak przygotować się na wizytę u neurologa dziecięcego?

Przygotowanie się na wizytę do neurologa dziecięcego pomoże w skutecznej komunikacji z lekarzem i zapewni dokładniejszą diagnozę i odpowiednie leczenie dla Twojego dziecka, a także zminimalizuje stres związany z wizytą. Dlatego też, pamiętaj aby:

 1. Przygotować listę objawów, jakie występują u dziecka - jak wyglądają, kiedy i jak często występują.
 2. Zabrać ze sobą listę leków, które przyjmuje dziecko.
 3. Zabrać ze sobą historię medyczną dziecka - hospitalizacje, wizyty u specjalistów, wyniki badań. W tym również diagnozy psychologiczno-psychiatryczne.
 4. Przygotować informacje na temat rozwoju prenatalnego dziecko, a także przebiegu porodu.

Ważne, by porozmawiać z dzieckiem przed wizytą, na czym będzie ona polegała. Dzięki temu dziecko będzie się mniej stresowało, co ułatwi szybsze przeprowadzenie badania oraz konsultacji. Można również zabrać ze sobą ulubioną zabawkę, smoczek czy pieluchę dziecka. W poradni Kindermedica poczekalnia dla pacjentów jest wyposażona w zabawki, tak by młodzi pacjenci nie nudzili się w trakcie wizyty u lekarza. Jeżeli rodzic wie, że dziecko ma trudności z czekaniem, może zabrać ze sobą jego ulubioną zabawkę. Przyda się ona zwłaszcza wtedy, gdy rodzice chcą porozmawiać z lekarzem po badaniu.

Jak wygląda wizyta w gabinecie?

Wizyta u neurologa dziecięcego w poradni Kindermedica trwa zazwyczaj 30 minut. Do gabinetu proszony jest młody pacjent oraz jego opiekun. Wizyta może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta i charakteru problemu neurologicznego. Niemniej jednak zachowane są pewne kroki:

 1. Wywiad medyczny: Na początku wizyty lekarz neurolog dziecięcy przeprowadza szczegółowy wywiad medyczny, który obejmuje pytania dotyczące objawów, historii zdrowia rodziny, rozwoju fizycznego i emocjonalnego dziecka oraz innych czynników, które mogą mieć wpływ na stan neurologiczny.
 2. Badanie neurologiczne: Lekarz neurolog dziecięcy przeprowadzi badanie neurologiczne, które może obejmować ocenę reakcji na bodźce, badanie refleksów, ocenę siły mięśniowej, równowagi, koordynacji ruchowej, wzrokowej i innych funkcji neurologicznych.
 3. Badania dodatkowe: W zależności od problemu neurologicznego, lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych, takich jak USG przezciemiączkowe bądź USG szwów czaszkowych, EEG, MRI i inne testy diagnostyczne.
 4. Diagnoza i plan leczenia: Na podstawie zebranych informacji, wyników badań i oceny klinicznej, neurolog dziecięcy postawi diagnozę i opracuje plan leczenia. Plan leczenia może obejmować farmakoterapię, terapie z dziedziny psychologii, neurologopedii, fizjoterapii.
 5. Edukacja i wsparcie: Neurolog dziecięcy może dostarczać edukacji i wsparcia pacjentowi i jego rodzinie, aby pomóc zrozumieć i zarządzać chorobą neurologiczną. Mogą omówić objawy, leczenie, monitorowanie, zapobieganie powikłaniom i odpowiedzieć na pytania związane z danym problemem.

Warto pamiętać, że leczenie neurologiczne zazwyczaj wymaga wizyt kontrolnych, w celu monitorowania zdrowia dziecka. W jakiej częstotliwości powinny być odbywane wizyty kontrolne ustalane jest przez lekarza neurologa dziecięcego w Warszawie. Lekarz specjalista może na potrzeby leczenia zlecać badania kontrole, w celu monitorowania efektów.

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czym zajmuje się neurolog dziecięcy?

Specjalista neurolog dziecięcy to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem oraz opieką nad dziećmi z zaburzeniami neurologicznymi, czyli takimi które dotyczą układu nerwowego.

Czy przed wizytą u neurologa dziecięcego muszę wykonać jakieś badania?

Przed wizytą u neurologa dziecięcego nie trzeba wykonywać żadnych zbadań. Jeżeli będzie taka konieczność, lekarz specjalista wypisze zalecenia, po uprzednim zbadaniu dziecka.

Kiedy powinno się zapisać dziecko do neurologa dziecięcego?

Jeżeli zauważasz, że Twoje dziecko pojawiają się: napady padaczkowe, zawroty i bóle głowy, problemy z równowagą i koordynacją, opóźnienia w rozwoju psychoruchowym (mówieniu, chodzeniu, gestykulacji, utrzymywaniu główki), zaburzenia zachowania, problemy z mówieniem, utraty przytomności, tiki, warto jest udać się na konsultację do neurologa dziecięcego.

Czy wizyta u neurologa dziecięcego może odbyć się online?

W poradni Kindermedica można wybrać formę wizyty online u specjalisty. Zaleca się jednak, by pierwsza wizyta odbyła się w formie stacjonarnej, by lekarz specjalista mógł zbadać dziecko. Kolejne wizyty, czyli wizyty kontrolne mogą odbywać się w formie teleporady bądź videoporady, po otrzymaniu zgody od neurologa dziecięcego.

Jak często powinny być wizyty u neurologa dziecięcego?

Częsteostliwość wizyt kontrolnych dziecka ustala neurolog dziecięcy. Wszystko zależy od choroby dziecko oraz jego wyników badań.

Czy potrzebuje skierowania, by umówić dziecko do neurologa?

W poradni neurologicznej Kindermedica wizyty odbywają się prywatnie. Nie potrzeba więc skierowania, by zapisać dziecko do neurologa dziecięcego.

Moje dziecko ma problemy ze spaniem, do jakiego lekarza muszę go zapisać?

Jeżeli u dziecka pojawiają się zaburzenia snu, można zapisać je na konsultacje do neurologa dziecięcego, który w procesie diagnostycznym ustali czy istniejący problem ma podłoże neurobiologiczne.

Częste bóle głowy u dziecka, czy neurolog może pomóc?

Częste bóle głowy u dziecka mogą mieć podłoże neurobiologiczne, dlatego warto je skonsultować z lekarze neurologiem dziecięcym. Warto pamiętać, że neurolog dziecięcy jest również pediatrą, więc przy badaniu dziecka patrzy na niego całościowo.

Czy neurolog może stwierdzić u dziecka ADHD?

Zaburzenia koncentracji uwagi może diagnozować lekarz neurolog. Może również zlecić wizytę u psychiatry dziecięcego oraz psychologa dziecięcego.

Czy neurolog dziecięcy może wypisać leki dla dziecka z ADHD.

Jeżeli lekarz neurolog dziecięcy uzna, że dziecku z diagnozą ADHD potrzebne są leki, może wystawić taką receptę.

Badanie USG przezciemiączkowe dziecko, czy potrzebuje na nie skierowanie od neurologa dziecięcego?

Badanie USG przezciemiączkowe dziecka nie wymaga skierowania od neurologa dziecięcego. Zaleca się, by każde niemowlę miało USG przezciemiączkowe, nawet jeśli nie występują żadne objawy neurologiczne.

Czy neurolog dziecięcy leczy tiki?

Jeżeli u dziecka obserwuje się tiki, należy skonsultować je z lekarzem neurologiem dziecięcym, który zbada dziecko i zaproponuje odpowiednie leczenie, które nie zawsze ma charakter farmakologiczny.

Wzmożone napięcie mięśniowe u dziecka, do kogo się z tym udać?

Zaobserwowanie u dziecka wzmożonego napięcia mięśniowego, wymaga konsultacji u lekarza neurologa dziecięcego, który zbada dziecko i zaproponuje odpowiednie leczenie. Może również zlecić wizytę u fizjoterapeuty.

Jak zapisać dziecko do neurologa dziecięcego?

W poradni Kindermedica można umówić się do specjalisty endokrynologa dziecięcego dzwoniąc na recepcję pod numer 507 022 003 lub online poprzez naszą platformę.

Umów wizytę u jednego z naszych specjalistów w Kindermedica.

Umów wizytę u jednego z naszych specjalistów w Kindermedica.

Z listy poniżej możesz wybrać formę konsultacji: wizyta w gabinecie, wideoporada lub teleporada
Następnie należy wybrać dogodny termin u naszego specjalisty.
crosschevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram