Badanie ADOS-2 (diagnoza autyzmu dla dzieci i młodzieży)

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) to strukturalny system diagnostyczny używany do oceny obecności zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i osób dorosłych. Badanie ADOS 2 umożliwia określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz społecznego pacjenta w odniesieniu do normy jego grupy wiekowej. Poniżej opisujemy, czym jest ADOS 2 test.

Co to jest ADOS-2?

ADOS-2 test to aktualnie jedno z głównych narzędzi diagnostycznych zaburzenia ze spectrum autyzmu. Na całym świecie uważany jest za „złoty standard” diagnozy ASD. Jest to narzędzie diagnostyczne, które pomaga specjalistom, takim jak psychologowie, psychiatrzy czy logopedzi, w identyfikacji objawów autyzmu zarówno u dzieci jak i osób dorosłych. ADOS-2 skupia się na różnych obszarach, takich jak:

  • Komunikacja społeczna - ocenia zdolność komunikacyjną osoby badanej, jej zasób słownictwa oraz sposób prowadzenia rozmowy
  • Interakcje społeczne - diagnosta obserwuje, czy osoba badana nawiązuje kontakt wzrokowy, używa gestów, mimiki twarzy oraz czy reaguje na drugą osobę
  • Wzorce zachowania - oceniane są tutaj powtarzalne, stereotypowe wzorce zachowania, występowania zachowań sensorycznych, czyli stymulujących narządy zmysłów
  • Sztywne zainteresowania - diagnosta zwraca uwagę, czy pojawiają się nietypowe, intensywne zainteresowani, które mogą przybrać formę fiksacji
  • Zabawa/wyobraźnia - oceniany jest sposób zabawy osoby badanej oraz zdolność posługiwania się wyobraźnią
  • Inne zachowania odbiegające od normy wiekowej

ADOS-2 test przeznaczone jest dla dzieci (od 12. miesiąca życia) oraz osób dorosłych. W związku z tym, zawiera różne moduły, dostosowane do wieku pacjenta oraz poziomu umiejętności językowych. W przypadku dzieci, badanie ADOS 2 opiera się głównie na zabawie z psychologiem-diagnostą, a u młodzieży i osób dorosłych na rozmowie. To jakie psycholog proponuje zabawy dziecku, zadaje pytania bądź rozpoczyna tematy rozmów, jest sciśle określone w procedurze testu. Oznacza to, że ADOS-2 jest badaniem standaryzowanym a wszystko toczy się według konkretnych wytycznych. Wynik testu jest przeliczany według ściśle określonych kryteriów, co daje gwarancję rzetelności tego badania. Dowiedz się więcej na temat diagnozy autyzmu.

badanie ados 2 skupia się na różnych obszarach diagnozy

Kto powinien mieć wykonane badanie ADOS-2?

Badanie ADOS-2 przeznaczone jest dla osób od 12. miesiąca życia. Mogą nim być badane zarówno dzieci jak i osoby dorosłe. Wykonywany jest u osób, u których występują:

  • Objawy oraz zachowania z grupy zaburzeń ze spectrum autyzmu
  • Niskie kompetencje społeczne
  • Niska samoocena oraz wycofanie społeczne

Kto może badać testem ADOS 2?

Badanie ADOS 2 może być przeprowadzone przez psychologa-diagnostę, psychiatrę bądź logopedę, który przeszedł specjalistyczne szkolenie, kończące się egzaminem oraz certyfikatem. W Specjalistycznej Poradni Kindemedica, badanie ADOS-2 przeprowadza mgr Katarzyna Czupryna-Chudek, która posiada wieloletnie doświadczenie w diagnozie dzieci i młodzieży, w kierunku spectrum autyzmu, diagnozie zespołu Aspergera, diagnozie ADHD, funkcji intelektualnych oraz opóźnień w rozwoju.

Jak przebiega badanie ADOS-2?

W Specjalistycznej Poradni Kindermedica badanie ADOS-2 trwa 120 minut (2 godziny). Całe spotkanie podzielone jest na dwie części. Pierwsza część obejmuje wywiad psychologiczny z rodzicami oraz dzieckiem, w takcie którego diagnostyka pyta się o rozwój psychofizyczny dziecka. W drugiej części przeprowadzane jest badanie ADOS 2.

Wyniki testu sporządzane są w formie opinii od psychologa-diagnosty. Opinia zawiera informacje na temat tego, czy i jakie objawy ze spectrum autyzmu występują u dziecka oraz, czy badane umiejętności są zgodne z normami do jego grupy wiekowej. Jeżeli test wykaże, że pojawiły się odchylenia od norm w zakresie konkretnych zachowań i funkcji, istnieje wysokie prawdopodobieństwo diagnozy ze spectrum autyzmu. Aby postawić pewną diagnozę zaburzenia ze spectrum autyzmu, należy wykonać diagnozę kliniczną, która wymaga spotkania z lekarzem psychiatrą dziecięcym w przypadku dzieci i młodzieży.

ADOS 2 interpretacja wyników

Badanie ADOS-2 realizowane w Kindermedice to szczegółowa procedura diagnostyczna trwająca około 2 godzin, która jest integralną częścią procesu diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Proces ten nie kończy się na samym badaniu - obejmuje również dokładną ADOS 2 interpretację wyników, dzięki czemu rodzice i opiekunowie otrzymują nie tylko surowe dane, ale również zrozumiałą, specjalistyczną analizę. W ciągu tygodnia po przeprowadzeniu badania, rodzice badanego dziecka otrzymują wyniki wraz z interpretacją i krótką opinią, która stanowi podsumowanie obserwacji i rekomendacji. Wszystkie te elementy - badanie, ADOS 2 interpretacja wyników oraz opinia - są wliczone w łączną cenę usługi, co zapewnia pełną transparentność i wygodę dla rodziców.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących diagnozy lub potrzeby dodatkowego wsparcia, rodzice mają możliwość umówienia się na dodatkową konsultację ze specjalistą w naszej przychodni za pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub formularza online.

Badanie ADOS-2 cena Warszawa

Badanie ADOS-2 jest uznawanym na całym świecie narzędziem służącym do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. W Specjalistycznej Poradni Dziecięcej Kindermedica w Warszawie, badanie to kosztuje 800 zł, co uwzględnia kompleksowe podejście do diagnozy przez doświadczoną specjalistkę w tej dziedzinie. Cena, choć może wydawać się wysoka, jest odzwierciedleniem głębokości i dokładności procesu diagnostycznego.

Badanie ADOS-2 jest szczególnie wartościowe, ponieważ pozwala na obserwację zachowań w kontrolowanych warunkach, co daje rzetelny obraz umiejętności społecznych i komunikacyjnych badanego dziecka. Specjalistka przeprowadzająca test ma za zadanie nie tylko obserwację, ale także interakcję z osobą badaną w serii standardowych sytuacji, co pozwala na ocenę różnych aspektów funkcjonowania, które mogą być zaburzone w przypadku autyzmu.

Warto zaznaczyć, że badanie ADOS 2 obejmuje kilka modułów, dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju komunikacyjnego osoby badanej. Cena 800 zł zawiera kompleksową ocenę, która jest podstawą do stworzenia indywidualnego planu wsparcia lub interwencji. Znaczenie tego badania jest kluczowe nie tylko dla postawienia diagnozy, ale także dla zrozumienia specyfiki funkcjonowania osoby z ASD i dostosowania do jej potrzeb odpowiednich form wsparcia.

FAQ

1. Czy ADOS 2 wykrywa Zespół Aspergera?

ADOS-2 przeznaczony jest również do wykrywania Zespołu Aspergera, a także nasilenia cech spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży.

2. Czy ADOS 2 jest wiarygodny?

Obecnie badanie ADOS-2 jest najbardziej wiarygodnym badaniem do diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera.

3. Ile kosztuje badanie ADOS-2?

Przebieg badania ADOS-2 i kompleksowa diagnoza to koszt 800 zł.

4. Ile trwa ADOS-2?

Badanie ADOS 2 trwa około 2 godzin.

5. Czy ADOS 2 test i badanie ADOS-2 to inne usługi?

ADOS-2 test i badanie ADOS-2 to synonimy dla diagnozy ADOS-2.

W poradni Kindermedica badanie ADOS-2 przeprowadza:

mgr Katarzyna Czubryna-Chudek
psycholog diagnosta dzieci i młodzieży

Umów wizytę

crosschevron-right