Psychiatra Dziecięcy Warszawa

Psychiatria Dzieci i Młodzieży jest dziedziną medycyny, która zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeń psychicznych, problemów zdrowia psychicznego oraz zachowań emocjonalnych i psychicznych u pacjentów w przedziale wiekowym od narodzin do 18 roku życia. Psychiatria dziecięca koncentruje się na badaniu i zrozumieniu zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych, jakie mogą wpływać na funkcjonowanie i jakość życia dzieci oraz młodzieży.

Kim jest psychiatra dzieci i młodzieży?

Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz, który zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem oraz zapobieganiem zaburzeń psychicznych oraz chorób psychicznych u pacjentów do 18 roku życia. Lekarz psychiatra ukończył 6-letnie studia medyczne oraz 5-letnią specjalizację, jest więc takim samym lekarzem jak inni specjaliści np. nefrolog dziecięcy czy endokrynolog dziecięcy. Podczas specjalizacji psychiatra dziecięcy zdobywa wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, afektywne, osobowości, zaburzenia odżywiania i wiele innych.

Psychiatra dzieci i młodzieży może stosować różne metody leczenia tj.: farmakoterapia, czyli przepisywanie leków psychiatrycznych oraz psychoterapia indywidualna bądź grupowa. Posiada również uprawnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zwolnień, gdy istnieje do tego wskazanie.

Psychiatra dzieci i młodzieży często współpracuje również z innymi specjalistami, takimi jak psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki psychiatryczne i pracownicy socjalni, w celu zapewnienia kompleksowej opieki pacjentom z zaburzeniami psychicznymi.

Czym zajmuje się psychiatra dziecięcy?

W poradni Kindermedica psychiatra dzieci i młodzieży koncentruje się na zrozumieniu, wsparciu i wdrożeniu odpowiedniego leczenia w zaburzeniach psychicznych u młodych pacjentów. Specjalista psychiatra dzieci i młodzieży diagnozuje i leczy:

 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia depresyjne,
 • epizody maniakalne,
 • epizody hipomaniakalne,
 • CHAD (choroba afektywna dwubiegunowa)
 • zaburzenia zachowania i emocji,
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie,
 • zaburzenia lękowe,
 • nerwice,
 • zaburzenia związane ze stresem i adaptacyjne pod postacią objawów somatycznych (bóle brzucha, głowy),
 • zaburzenia odżywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia, atypowe zaburzenia jedzenia),
 • zaburzenia czynnościowe, dysocjacyjne (konwersyjne),
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia osobowości, nieprawidłowo kształtująca się osobowość,
 • zaburzenia hiperkinetyczne,
 • zespoły nadpobudliwości psychoruchowej,
 • zaburzenia snu,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera),
 • zaburzenia tikowe,
 • Zespół Tourette’

Zdrowie psychiczne dziecka jest istotnym aspektem w procesie jego dojrzewania. Jeżeli u dziecka występują jakiekolwiek niepokojące sygnały płynące z jego zachowania, emocji, warto zapisać się na konsultację do lekarza psychiatry dzieci i młodzieży, który przeprowadzi kompleksową diagnostykę, a w razie konieczności wprowadzi odpowiednie formy leczenie.

Jakie objawy u dziecka wymagają wizyty u psychiatry dziecięcego?

Konieczność wizyty u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży może wynikać z różnych powodów. Dlatego bardzo ważna jest obserwacja dziecka. Jeżeli jakieś zachowanie zaniepokoi rodzica bądź opiekuna, warto jest się od razu udać na konsultację do lekarza psychiatry. Oto niektóre z nich:

 • nagłe i długotrwałe zmiany w nastroju np. długotrwały smutek, drażliwość, podenerwowanie, płaczliwość,
 • problemy ze snem np. bezsenność, koszmary senne, częste budzenie się w nocy lub trudności w zasypianiu,
 • nadmierne obawy, fobie lub ataki paniki,
 • samookaleczenia,
 • wycofanie społeczne,
 • rezygnacja z czynności, które wcześniej dawały radość,
 • rezygnacja z jedzenia, głodzenie się bądź objadanie się,
 • przerażające myśli lub halucynacje - dziecko może opowiada o dziwnych myślach, podejrzewać, że ktoś jest za nim, widzieć rzeczy, których inni nie widzą (halucynacje),
 • nagły spadek w wynikach szkolnych, trudności w uczeniu się,
 • problemy z koncentracją,
 • nadmierna aktywność, pobudzenie bądź spadek energii.

Podane wyżej objawy nie wskazują od razu na zaburzenia psychiczne. Niemniej jednak, jeśli pojawiają się u dziecka i trwają już jakiś czas, warto skonsultować je z lekarzem psychiatrą.

Wcześniejsza diagnoza i interwencja mogą pomóc w poprawie zdrowia psychicznego dziecka i wsparciu go w jego rozwoju i funkcjonowaniu.

Jak przygotować się na wizytę do psychiatry dzieci i młodzieży?

Wizyta u lekarza psychiatry jest zazwyczaj stresującym wydarzeniem, zarówno dla dziecka jak i rodzica. W związku z tym warto jest się do niej przygotować, w celu zminimalizowania stresu. Przed wizytą:

 1. Weź ze sobą historię medyczno-psychologiczną dziecko. Jeśli dziecko miało wcześniej badania, wyniki badań psychologicznych, diagnozy lub opisy leczenia (np. Hospitalizacje psychiatryczne, wizyty u innego lekarza psychiatry), warto przynieść je na wizytę.
 2. Przygotuj listę leków, jakie przyjmuje dziecko.
 3. Zapisz problemy z jakimi dziecko się boryka, czyli kiedy i jak często występują, czy są jakieś wyzwalacze lub czynniki pogarszające, oraz czy są inne zachowania czy wydarzenia, które mogą mieć związek z problemem.
 4. Przypomnij sobie, czy w rodzinie występowały choroby bądź zaburzenia psychiczne. Jeśli tak, zapisz je sobie i poinformuj o tym lekarza psychiatrę.
 5. Przygotuj listę pytań, które chcesz zadać lekarzowi. Może to być związane z objawami dziecka, możliwymi przyczynami, zalecanym leczeniem, efektami ubocznymi leków itp.

Najważniejsze jest jednak, by przygotować emocjonalnie dziecko na wizytę u psychiatry. Warto byłoby przed wizytą wyjaśnić dziecku, że psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się zdrowiem psychicznym, i że wizyta ma na celu pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu jego problemów. Można rownież opowiedzieć dziecku na czym będzie polegała wizyta, jak będzie wyglądała. Jeżeli dziecko chce, może zabrać ze sobą przedmiot, który doda mu otuchy np. maskotka, talizman itp.

W przypadku dużego oporu i stresu ze strony dziecko, można skorzystać z pomocy psychologa, który przygotuje dziecko na wizytę u lekarza psychiatry.

Jak wygląda wizyta w gabinecie u psychiatry dzieci i młodzieży?

W poradni Kindermedica pierwsza wizyta u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży trwa 1 godzinę, natomiast każdą kolejna wizyta 30 minut. Do gabinetu proszony jest młody pacjent oraz rodzice.

Wizyty mogą różnić się w zależności od problemu, z którym przychodzi pacjent. Niemniej jednak, ustalony jest pewien schemat:

 1. Wywiad lekarski - lekarz psychiatra przeprowadza wywiad lekarski, podczas którego zadaje pytania rodzicom oraz pacjentom dotyczące objawów, problemów zdrowia psychicznego, historii medycznej i rodzinnej, a także innych czynników, które mogą mieć wpływ na stan psychiczny pacjenta.
 2. Ocena stanu psychicznego - lekarz psychiatra może przeprowadzić ocenę stanu psychicznego pacjenta, obejmującą obserwację zachowania, nastroju, myśli i innych cech związanych z problemem zdrowia psychicznego.
 3. Badania i testy - lekarz psychiatra może wykonać testy psychologiczne w celach diagnostycznych. Wtedy najczęściej „wizyta diagnostyczna” rozkłada się na kilka wizyt.
 4. Diagnoza - na podstawie zebranych informacji, lekarz psychiatra stawia diagnozę oraz szczegółowo wyjaśnia ją opiekunom oraz pacjentowi, a także odpowiada na wszystkie nurtujące pytania.
 5. Plan leczenia - po postawieniu diagnozy lekarz psychiatra omawia z pacjentem oraz jego opiekunami plan leczenia. Może to obejmować stosowanie leków psychiatrycznych, terapię psychologiczną (psychoterapię), terapie grupowe, zajęcia TUS.

Warto pamiętać, że wizyta u psychiatry to bezpieczne i poufne miejsce, w którym pacjent może otwarcie rozmawiać o swoich problemach zdrowia psychicznego. Szczerość z lekarzem ułatwia dokładne poznanie przyczyny problemu i zajęcie się nim w odpowiedni sposób.

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży może wyznaczyć wizyty kontrolne, w celu monitorowania efektów przebiegu leczenia oraz stanu psychicznego pacjenta. Częstotliwość wizyt kontrolnych określa lekarz psychiatra. Wizyty kontrolne zazwyczaj trwają 30 minut. Lekarz specjalista może zlecić badania krwi, by sprawdzić jak dane leki wpływają na organizm dziecka.

Jakie badania może zlecić lekarz psychiatra dzieci i młodzieży?

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży w poradni Kindermedica w czasie procesu diagnostycznego może zlecić rutynowe badania krwi bądź USG głowy dziecka , w celu wyeliminowania organicznej przyczyny zaburzeń psychicznych. W trakcie procesu leczenia może zlecić dodatkowe badania krwi, by sprawdzić jak podawane leki działają na organizm pacjenta.

Może również zlecić obserwację psychologiczną w celu poszerzenia diagnostyki zaburzeń oraz wykonanie testów psychologicznych. Testy te pomagają zobaczyć dane zaburzenie psychiczne w szerszej perspektywie.

 

FAQ - najczęściej zadawane pytania?

 

Czym zajmuje się lekarz psychiatra dzieci i młodzieży?

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych u pacjentów do 18 roku życia.

Czy psychiatra i psychoterapeuta to te same zawody?

Psychiatra to lekarz, który ukończył studia medyczne. Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła 4-letnią szkołę terapeutyczną. Lekarz psychiatra może być również psychoterapeuta, jeżeli ukończył szkołę.

Czy psychiatra dzieci i młodzieży może prowadzić psychoterapię mojego dziecka?

Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży może prowadzić psychoterapię dziecka, jeżeli ukończył 4-letnią szkołę psychoterapeutyczną. Warto jest się zapytać podczas zapisywania na wizytę, czy psychiatra jest również psychoterapeutą.

Jakie objawy u dziecka sugerują konieczność wizyty u lekarza psychiatry?

Objawy takie tak: zmiany nastroju, trudność w codziennym funkcjonowaniu, samookaleczenia, zaburzenia snu, silne lęki, wycofanie społeczne, nagłe zmiany w zachowaniu, ograniczenia jedzenia lub objadanie się, przerażające myśli lub halucynacje, trudności w uczeniu się u dziecka, sugerują konieczność wizyty u lekarza psychiatry.

Czy wizyta u psychiatry dzieci i młodzieży może odbyć się online?

W poradni Kindermedica można wybrać formę wizyty online u specjalisty. Zaleca się jednak, by pierwsza wizyta odbyła się w formie stacjonarnej, by lekarz specjalista mógł zbadać zobaczyć i zbadać dziecko. Kolejne wizyty, czyli wizyty kontrolne mogą odbywać się w formie teleporady bądź videoporady, jeżeli lekarz psychiatra pozwoli na to.

Jak często powinny być wizyty kontrolne u psychiatry dziecięcego?

Częsteostliwość wizyt kontrolnych dziecka ustala lekarz psychiatra. Wszystko zależy od zaburzenia psychicznego dziecko oraz proces leczenia.

Czy lekarz psychiatra dziecięcy może zlecić jakieś badania?

Należy pamiętać, że lekarz psychiatra jest takim samym lekarzem jak np. nefrolog dziecięcy czy endokrynolog dziecięcy. Dlatego też na potrzebę procesu diagnostycznego może zlecić badania krwi bądź USG głowy, w celu wyeliminowania przyczyn organicznych zaburzeń.

Czy lekarz psychiatra dziecięcy może wypisać leki mojemu dziecku?

Lekarz psychiatra dziecięcy może wystawić recepty na leki, jeżeli leczenie tego wymaga.

Czy lekarz psychiatra dziecięcy może wystawić zaświadczenie mojemu dziecku do szkoły?

Lekarz psychiatra dziecięcy może wystawiać zaświadczenia do szkoły. Na wizycie należy poprosić o konkretnego, wymagane przez szkołę.

Jak mogę umówić się na wizytę do psychiatry dziecięcego?

W poradni Kindermedica można umówić się do specjalisty psychiatry dziecięcego dzwoniąc na recepcję pod numer 507022003 lub online poprzez naszą platformę.

Umów wizytę u jednego z naszych specjalistów w Kindermedica.

Umów wizytę u jednego z naszych specjalistów w Kindermedica.

Z listy poniżej możesz wybrać formę konsultacji: wizyta w gabinecie, wideoporada lub teleporada
Następnie należy wybrać dogodny termin u naszego specjalisty.
crosschevron-right
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram