Dzień:
Godziny pracy:
Poniedziałek
16:00 - 20:00
Sobota
9:00 - 14:00
Umów konsultację u specjalisty

Z listy poniżej możesz wybrać formę konsultacji:

  • wizyta w gabinecie
  • wideoporada
  • teleporada

Zadzwoń, aby umówić wizytę

507 022 003
mgr
Antoni Rakusa-Suszczewski
Psycholog dziecięcy
O mnie

Psycholog, dyplom uzyskał na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów skupiał się na zdobywaniu wiedzy w zakresie pedagogiki, psychologii środowiskowej, społecznej oraz mediacji.
W roku akademickim 2018/19 oraz 2019/20, odbywał praktyki psychologiczne w szkole im. Marka Edelmana w Warszawie z oddziałami integracyjnymi, gdzie zajmował się organizacją warsztatów, przeprowadzaniem interwencji kryzysowych, wsparciem psychologicznym oraz rozwiązywaniem konfliktów grupowych i indywidualnych.

Od maja 2019 roku w ramach Stowarzyszenia prowadzi grupy dzieci i młodzieży, zagrożonej wykluczeniem społecznym i demoralizacją. Uczy umiejętności miękkich, organizuje czas pozaszkolny, udziela wsparcia psychologicznego przy jednoczesnej bliskiej współpracy z rodzicami.

Między majem a listopadem 2021 roku, pracował jako Asystent Bezdomności w Warszawskim Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej (SPIIS), łącząc osoby w kryzysie bezdomności z odpowiednimi organizacjami pozarządowymi i podmiotami państwowymi.

Od marca 2022 roku pracuje w Stowarzyszeniu KARAN (Katolicki Ruch Anty-narkotyczny) w roli psychologa dziecięcego. Zajmuję się stawianiem diagnoz, udzielaniem wsparcia psychologicznego, wsparciem rodzin, organizowaniem zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci oraz poradnictwem.

Moja specjalizacja

Specjalizuje się w:
• Wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży
• Poradnictwie związanym z trudnościami okresu dorastania
• Rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych/rodzinnych
• Psychoedukacji (zajęcia indywidualne i grupowe, szkolenia)
• Psychoprofilaktyce z zakresu zachowań pro-zdrowotnych
• Wspomaganiu rodziny w trudnych sytuacjach wychowawczych
• Prowadzeniu konsultacji

Wiek przyjmowania pacjentów:
dzieci od 6 roku życia, młodzież i rodzice

Umów konsultację u specjalisty

Z listy poniżej możesz wybrać form konsultacji: wizyta w gabinecie, wideoporada lub teleporada.

phonecrosschevron-right